Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/niepolomice.info.pl/public_html/ubezpieczenia/include/header.php on line 3
Ubezpieczenia - Julian Terczyński - Autocasco (AC) oraz mini AC
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 18 00
sobota: 8 30 - 13 30
wielkość czcionki: A- A A+

Autocasco (AC) oraz mini AC

Autocasco (AC)

Autocasco czyli ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oferujemy Państwu możliwość zawarcie tego ubezpieczenia w ramach trzech produktów:

 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard
 • Autocasco Mini

Autocasco Komfort (ACK)

Adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg. Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 6 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" oznaczająca, iż wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności są objęte ochroną. Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży. 

 • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
 • Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK. W Ogólnych warunkach ubezpieczenia wpisany został katalgo przedmiotów, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 • Ubezpieczenie WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Złotym bez dodatkowych opłat a ponadto zniżka składki na warianty Złoty+ i Platynowy.

Autocasco Standard (ACS)

Adresowane jest do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Podobnie jak ACK ubezpieczenie ACS zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" . Ubezpieczenie ACS charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń. Umowę ACS można rozszerzyć o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży (KR) obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania w zależności od wybranego wariantu jest wyliczane z lub bez zastosowania stawki amortyzacji.
 • W umowie ubezpieczenia nie są określone minimalne kwoty odpowiedzialności WARTY (brak franszyzy integralnej)

Autocasco Mini (ACM)

Adresowane jest do osób poszukujących najtańszej oferty - posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg zainteresowanych ubezpieczeniem przede wszystkim od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia. Obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP

 • Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.
 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
zadaj pytanie lub zamów
Skontaktuj się z nami
biuto: tel. 012 281 34 44
tel./fax. 012 281 11 73
dom: tel. 012 281 28 78
tel. kom. 0 601 822 928
Rynek 16
32-005 Niepołomice
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Julian Terczyński
wszelkie prawa zastrzeżone 2011
Strony www