Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/niepolomice.info.pl/public_html/ubezpieczenia/include/header.php on line 3
Ubezpieczenia - Julian Terczyński - Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 18 00
sobota: 8 30 - 13 30
wielkość czcionki: A- A A+

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe

TUnŻ WARTA S.A oferuje ubezpieczenie rentowe mogące zapewnić osobom ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa oraz spokojną przyszłość, poprzez oferowanie gwarantowanego okresu wypłaty renty. Produktem takim jest: Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe SŁONECZNA PERSPEKTYWA.

Ubezpieczenie to skierowane jest do osób, które myśląc o swojej przyszłości i emeryturze, chciałyby przeznaczyć zgromadzone środki na wypłatę świadczenia dożywotnio i z gwarancjami.

WARTA zapewnia przez określony, gwarantowany okres, wypłatę renty - ubezpieczonemu, lub w przypadku zgonu ubezpieczonego przed upływem gwarantowanego okresu - osobie uprawnionej.

W zależności od wskazania dokonanego przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia okres ten nie może być dłuższy niż 20 lat i krótszy niż 2 lata.

Dodatkowo w przypadku wyboru rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zostanie wypłacone świadczenie osobie uprawnionej do świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu osoby ubezpieczonej. Suma ubezpieczenia równa jest wysokości rocznej renty. W zależności od postanowień umowy ubezpieczenia, świadczenie rentowe może być wypłacane:

 • miesięcznie
 • kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie.

Zaletami Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego są:

 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez osobę, która ukończyła już 35 rok życia.
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia bez konieczności wypełniania ankiet medycznych.
 • Możliwość wyboru przez ubezpieczonego częstotliwości wypłaty renty: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Indywidualne ustalenie wysokości renty w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Gwarantowany okres wypłat świadczeń rentowych, w czasie którego będzie następować wypłata renty osobie uprawnionemu w przypadku zgonu ubezpieczonego.
 • Możliwość wyboru długości okresu gwarantowanego przez ubezpieczonego przy zawieraniu umowy (od 2 do 20 lat).
 • Najwyższy na rynku wiek, w którym może kończyć się gwarantowany okres wypłaty renty - 85 lat.
 • Dodatkowo w przypadku wyboru rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w razie zgonu ubezpieczonego wypłacane jest jednorazowe świadczenie na rzecz uprawnionego w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu ubezpieczonego.
 • Udział w zysku, który zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia rentowego.
zadaj pytanie lub zamów
Skontaktuj się z nami
biuto: tel. 012 281 34 44
tel./fax. 012 281 11 73
dom: tel. 012 281 28 78
tel. kom. 0 601 822 928
Rynek 16
32-005 Niepołomice
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Julian Terczyński
wszelkie prawa zastrzeżone 2011
Strony www