Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/niepolomice.info.pl/public_html/ubezpieczenia/include/header.php on line 3
Ubezpieczenia - Julian Terczyński - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 18 00
sobota: 8 30 - 13 30
wielkość czcionki: A- A A+

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Podstawą prawną obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 roku (Dz.U. 03.124.1152 - tekst jednolity,  z późniejszymi zmianami).

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna rolnika oraz osób pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także każdej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym za szkody, których następstwem jest  śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź  utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odpowiedzialność obejmuje również  szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika.

Ochrona obejmuje  także szkody wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa,  spowodowane zarówno czynem niedozwolonym jak również wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkody na osobie - 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres  12 miesięcy. Obowiązek ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

zadaj pytanie lub zamów
Skontaktuj się z nami
biuto: tel. 012 281 34 44
tel./fax. 012 281 11 73
dom: tel. 012 281 28 78
tel. kom. 0 601 822 928
Rynek 16
32-005 Niepołomice
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Julian Terczyński
wszelkie prawa zastrzeżone 2011
Strony www