Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/augustus/domains/niepolomice.info.pl/public_html/ubezpieczenia/include/header.php on line 3
Ubezpieczenia - Julian Terczyński - Warta Auto-Szyby
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 18 00
sobota: 8 30 - 13 30
wielkość czcionki: A- A A+

Warta Auto-Szyby

WARTA AUTO-SZYBY to unikalne ubezpieczenie szyb samochodowych (czołowa, boczne i tylna z wyłączeniem okien dachowych - szyberdachów) w zakresie analogicznym jak w AC, czyli powstałe wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami 
  • powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody 
  • działania osób trzecich
  • pożaru lub wybuchu 
  • działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.

Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy:

  • osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 
  • nie starsze niż 20 lat
  • zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.

WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.

WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Suma ubezpieczenia określona kwotą 2.000 zł, która dotyczy każdego ze zdarzeń w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY nie wpływa na zmianę klasy bonus-malus w AC!!! - duża korzyść dla posiadaczy ubezpieczenia AC - w przypadku szkody czysto "szybowej" bez zwyżki składki w kolejnych latach.

Ważne:

Zgłoszenie szkody za pośrednictwem CENTRUM ALARMOWEGO WARTY musi nastąpić nie później niż przed upływem 48 godzin od zaistnienia szkody.

zadaj pytanie lub zamów
Skontaktuj się z nami
biuto: tel. 012 281 34 44
tel./fax. 012 281 11 73
dom: tel. 012 281 28 78
tel. kom. 0 601 822 928
Rynek 16
32-005 Niepołomice
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Julian Terczyński
wszelkie prawa zastrzeżone 2011
Strony www